“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 531

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 534

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 537

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 540

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 544

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 548

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 552

Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/sites/asen/pcw/procedures/class.Add.php on line 367

≈вропейски проект ще изследва слуховете в »нтернет

≈вропейски€т проект Pheme ще създаде софтуер, който ще обхожда социалните мрежи и автоматично ще разпознава дали един слух е верен, или не. “ова ще позволи на компании и обществени организации да прослед€ват разпространението и истинността на информаци€, идеи и други онлайн данни.

29 €нуари 2014
4413 прочитани€
2 одобрени€
1 неодобрение

ѕочти всеки ден виждаме как информаци€та и новините вли€€т на всички нива в нашето общество – от акции на компании, до държавни дългове и политически рейтинги. “ова е особено в€рно за информационната ера, когато слуховете могат да плъзнат като вируси в световната ћрежа. «атова един нов научноизследователски проект, наречен Pheme, си постав€ за цел да отговори на това предизвикателство, като създаде платформа, способна да изчисл€ва достоверността на слуховете в различните медии, езици и социални мрежи. ѕроектът е съфинансиран по —едма рамкова програма на ≈вропейски€ съюз за научни изследвани€ в областта на информационните и комуникационни технологии. »нициативата, чи€то първоначална среща се е провела преди броени дни, ще продължи три години.  онсорциумът включва девет партньора от јнгли€, √ермани€, јвстри€, »спани€, Ѕългари€, Ўвейцари€ и  ени€, а ключова рол€ в него ще има българската компани€ за семантичен софтуер ќнтотекст (част от —ирма √руп).

—поред официалната информаци€, в рамките на проекта Pheme ще бъде създаден софтуер за автоматично откриване и проверка на информаци€та бързо и в гол€м мащаб. “ози софтуер ще дава възможност за по-добро разбиране на вли€нието на слуховете в социалните медии – от къде произлизат, как се разпростран€ват, кой и как и от кого – в многократен тираж и в различни области.

Rumors

јнализът на истинността на информаци€та, ко€то се разпростран€ва в социалните медии, постав€ сериозни предизвикателства, произтичащи от нейната лаконична, трудна за определ€не и силно контекстуализирана природа. “емите, които се разпростран€ват като вируси от потребителите на социалните медии, са известни като "меми". “ова могат да са както различни идеи, така и слухове, модели на поведение, типове съдържание и др. Pheme ще се фокусира върху определ€нето на модел за достоверност, поддържан от платформа за анализ на големи масиви от данни (т.нар. Big Data), който ще идентифицира, прослед€ва и провер€ва "феми" – това са интернет "меми", на които се добав€ стойност „истина" или „лъжа", докато те се разпростран€ват в различните медии, езици и социални мрежи.

Rumors

»зползвайки сведени€, извлечени от огромни банки със съществуващи публични данни, в комбинаци€ със съдържание, събрано от социалните мрежи и медии, Pheme ще разработи технологи€, ко€то ще може автоматично да оцен€ва достоверността на произведеното от потребителите съдържание, гласи още официалната информаци€. “ова предполага интердисциплинарен екип, състо€щ се от експерти по анализ на социални мрежи, езикови технологии, уеб науки, големи масиви от данни и визуализаци€ на данни.

–езултатите от проекта Pheme ще се оцен€т с помощта на два перспективни практически казуса от обществен интерес в сферата на дигиталната журналистика и по-доброто здравеопазване. Ќо разработваната технологи€ ще има широко приложение и ще може да се използва също в много други области и бизнес сценарии. “€ ще добави стойност към различни бизнес приложени€, платформи за управление на марките и репутаци€та, системи за управление на взаимоотношени€та с клиентите, семантични онлайн търсачки и др., позвол€вайки им да прослед€ват разпространението на идеи в социалните мрежи. ѕроектът ще даде възможност също на обществени организации, работещи в много широк спектър от сегменти, да прослед€ват разпространението на различни слухове онлайн. 

2 одобрени€
1 неодобрение
ќще от рубрика "»нтернет"
 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"≈вропейски проект ще изследва слуховете в »нтернет"    

абонамент за бюлетина