Според резултатите, потребителите на смартфони прекарват до 61% по-малко време в наблюдаване за препятствия по пътя, но правят „по-високи и по-бавни“ крачки докато ходят, като в същото време възприемат „предпазлив и ненормално увеличен начин на ходене“ с цел да сведат до минимум риска от спъване.

Тази тенденция се наблюдава най-много при потребителите, които пишат текст на телефоните си.

„Ние открихме, че докато използват телефона, хората гледаме по-рядко и по-малко време към земята, но адаптират своето поведение за визуално търсене и начина си на ходене по начин да са в състояние да преодоляват статични препятствия по безопасен начин“, коментира д-р Матю Тимис, изявен автор и старши преподавател в областта на спорта и физическите упражнения. „Това води до правенето на бавни и по-широки стъпки от ползвателите на телефони“, допълва той.

„Инцидентите най-вероятно стават в резултат на внезапна поява на обекти, за които ползващите телефона си не са били наясно. Например други пешеходци или превозни средства.“

Смомбитата (Smombies – терминът е реален и означава зомбирани от телефона си хора) се превръщат в опасност по пътищата в градовете по цял свята. Вече са налице положени усилия за тяхната защита, включително чрез инсталирането на светофари на земята, предупреждаващи използващите телефона си кога могат да пресекат. В Белгия, Китай, Тайланд и Вашингтон дори са тествали въвеждането на отделни ленти за ползващите телефони си и за хората, които не го ползват. Миналата година в Ню Джърси бе направено предложение да бъде въведена и налагана глоба на смомбитата, които пишат текст докато вървят.