Посетител на сайта за въпроси и отговори StackExchange задал въпрос, който на пръв поглед може да изглежда глупав: защо курсорът на мишката във всички операционни системи има наклон, а не е вертикален, което би било по-удобно за разделянето на текста и други задачи.

Отговаря му експерт, добре запознат с историята на компютърната техника. Той потвърждава, че изобретателят на компютърната мишка Доглас Енгелбърт действително е изобразил курсора във вид на вертикална стрелка, което е най-логичният вариант.

Компанията Xerox и по-точно нейното научно-изследователско подразделение Palo Alto Research Center първа реализира графичния интерфейс на операционната система. Курсорът е описан в документ от 1981 година, който дава информация за характеристиките на XEROX PARC, първият в историята компютър с графичен потребителски интерфейс.

При проектирането на машината става ясно, че заради ниската разделителна способност на тогавашните дисплеи е невъзможно да се създаде от пиксели нормален курсор с малки размери. Решено било да не се увеличава размерът на показалеца, а вместо това стрелката леко да се наклони така, че едната й страна е вертикална, а другата да е под наклон от 45 градуса.

След повече от 30 години и множество дисплеи с висока резолюция традицията за изобразяване на курсора остава непроменена.